สารานุกรมคืออะไร 26 กรกฎาคม 2557
ปรับปรุงเนื้อหา
คุณสามารถที่จะช่วยตรวจสอบ เพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหานี้ เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้ คลิ๊กที่นี้
 

ฝายชะลอน้ำหรือฝายชะลอความชุ่มชื้น
          หลักการหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ คือ การทำฝายชะลอน้ำ หรือฝายชะลอความชุ่มชื้น ซึ่งหมายถึง สิ่งก่อสร้างที่ขวางทางกั้นลำน้ำขนาดเล็กในบริเวณต้นน้ำ หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง เพื่อให้น้ำที่ไหลมาแรงสามารถที่จะชะลอการไหลช้าลงและเก็บกักตะกอน เพื่อไม่ให้ลงไปสู่บริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง

ประเภทของฝายชะลอน้ำหรือฝายชะลอความชุ่มชื้น แบ่งได้ ๒ ประเภท
๑. ฝายต้นน้ำลำธาร หรือฝายชะลอความชุ่มชื้น เป็นฝายที่กักเก็บน้ำให้ไหลช้าลง และสามารถซึมลงใต้ผิวดิน เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นบริเวณนั้น
๒. ฝายดักตะกอนดิน ทราย เป็นฝายที่ดักตะกอนดินและทรายไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเบื้องล่าง

รูปแบบของฝายสามารถแบ่งออกได้ ๓ แบบ
๑. แบบท้องถิ่นเบื้องต้น หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ฝายแม้ว” เป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุมีอยู่ตามธรรมชาติที่ เช่น กิ่งไม้ ท่อนไม้ ขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่างๆ ในลำห้วย หรือร่องน้ำ โดยจะสามารถดักตะกอน ชะลอการไหลของน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่บริเวณพื้นที่รอบๆ ฝายได้
๒. แบบเรียงด้วยหินค่อนข้างถาวร เป็นการก่อสร้างด้วยการเรียงหินเป็นผนังกั้นน้ำ ก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลำห้วย หรือร่องน้ำ จะสามารถดักตะกอน และเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วน
๓. แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นการก่อสร้างแบบถาวร ส่วนมากจะดำเนินการในบริเวณตอนปลายของลำห้วยหรือร่องน้ำ ทำให้สามารถดักตะกอน และเก็บกักน้ำในฤดูแล้งได้ดี ค่าก่อสร้างขึ้นอยู่กับขนาดของลำห้วย ซึ่งควรมีความกว้างไม่เกิน ๔ เมตร

ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ
๑. ช่วยเก็บกักน้ำ
๒. ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า
๓. ช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย
๔. ช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วย
๕. ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
๖. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และใช้เป็นแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค
อ้างอิง : ประดับ กลัดเข็มเพชร, คู่มือ ฝายต้นน้ำ (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ทิพย์เนตร, ๒๕๔๘), หน้า ๕. กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษา, รักษ์ป่าไม้ (กรุงเทพฯ : กรม, ๒๕๔๒), หน้า ๔๑. ประดับ กลัดเข็มเพชร, คู่มือ ฝายต้นน้ำ, หน้า ๙.

 
เข้าสู่ระบบ / สร้างบัญชีใหม่

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) หมู่ ๑๒ บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ info@firstroyalfactory.org
ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไปเผยแพร่ไม่ว่ารูปแบบใด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บ www.firstroyalfactory.orgFree counter and web stats  


Turk Porno Video izleme

Turkiye'de porno ve sex video siteleri gelismekte, her gecen gun yeni sikis vidyolari yayinlanmaktadir. Turk milleti abazalasmis olup, kari kiz sikerken bile video seyretmektedir. Surekli sikisen insanlar bile porno izleme merakina tutulmustur. Porno bir abazalik degil, yasamin parcasi haline gelmistir. basta gelen porno vidyo kategorileri: am sikis, liseli , etekli turk lezbiyen , killi yarrak ve kaba sakal safinaz pornosu Porno Video izlenebilecek guzel siteler ise; porno izle sikis izle porno izle sikiþ Super Seyret Bak Ýzle Playporn Seç Ýzle Sadece Seyret olarak listelenebilir.